Теорія:

Відношення \(3 : 2 \) і  \(12 : 8\) рівні, т.я.  \(3 : 2 = 1,5 \) і \(12 : 8 = 1,5\).
 
Отримуємо рівність \(3 : 2 = 12 : 8\) або 32=128
Читають: «Відношення \(3 \) до \(2 \) дорівнює відношенню \(12 \) до \(8 \)» або «\(3 \) так відноситься до \(2\), як \(12 \) відноситься до \(8\)».
 
Рівність двох відношень називають пропорцією.
 
 mk=nt або \(m : k = n : t\)
Всі члени пропорції відмінні від нуля: m0,k0,n0,t0.
 
Зверни увагу!
Числа \(m \) і \(t \) називають крайніми членами пропорції, а числа \(k \) і \(n \)— середніми.
 
Основна властивість пропорції:
добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів.
Якщо mk=nt  або \(m : k = n : t\), то \(m · t = k · n\)
 
Дійсно, в пропорції 32=128 добуток крайніх членів \(3 · 8 = 24  \) і добуток середніх членів \(2 · 12 = 24 \) рівні.
 
Правильне і зворотне твердження. Якщо \(m\), \(k\), \(n \) і \(t \) не рівні нулю числа і \(m · t = k · n\), то mk=nt
Приклад:
Якщо \(3 · 8 = 2 · 12\), то 32=128
В пропорції 32=128 змінемо місцями середні члени або крайні члени, тоді отримаємо знову правильні рівності.
 
312=28 і 82=123