Теорія:

Відношенням двох чисел називають їх частку.
Наприклад, відношення числа \(a  \) до числа \(b \) записують так: \( a : b\) або ab.
Відношення двох чисел показує, у скільки разів перше число більше другого або яку частину перше число складає від другого.
 
Оскільки 52=104=5020=2,51,  то відношення \(5 : 2\)  можна замінити і відношенням \(10 : 4\), і відношенням \(50 : 20\), і відношенням \(2,5 : 1\).
 
Зверни увагу!
Відношення не зміниться, якщо члени його помножити або розділити на одне і те ж число.
Відношення \(5 \) до \(2  \) і  \(2 \) до \(5\), як і дроби 52 і 25 називають взаємно оберненими.
 
Щоб знайти відношення однойменних величин (довжин, мас і т.д.), треба висловити їх в одній і тій же одиниці вимірювання.
 
Наприклад, щоб знайти відношення \(30 \)см до \(1 \)м, треба спочатку висловити обидві ці величини або в метрах, або в сантиметрах і знайти частку.
 
\(30 \)см \(= 0,3\) м,  \(100 \)см \(=\)\(1 \)м, тому 0,3:1=310 або 30:100=310.
 
Відношення іноді буває зручно виражати у відсотках. Для цього досить помножити отриману частку на сто.
Якщо \(a \) і \(b \)— два числа або два значення однієї і тієї ж величини, то
  • відношення  \(a \) до \(b \)— це частка від ділення \(a  \) на \(b\);
  • якщо \(a > b\), то відношення \(a : b\) показує, у скільки разів \(a  \) більше \(b\);
  • якщо \(a < b\), то відношення \(a : b\) показує, яку частину \(a  \) становить від \(b\);
  • відсоткове відношення \(a \) до \(b \)— це відношення \(a : b\), виражене у відсотках і рівне \((a : b)·100\).