Теорія:

Завдання. У шостому класі 20 дівчаток, що становить 57 усіх учнів класу.
Скільки всього учнів у класі?
 
Питання до задачі:Відповідь:
1. Яка величина прийнята за ціле?1. За ціле прийнято кількість усіх учнів класу.
2. Відома ціла величина?2. Ціле не відомо.
3. Яку величину потрібно знайти?3. Кількість всіх учнів класу або ціле за його частиною.
4. Як знайти величину, яка припадає на17? 4. 20 : 5 = 4 учні складають одну частину
5. Як знайти величину, яка становить ціле?5. 4 · 7 = 28кількість усіх учнів класу.
 
Відповідь: всього в шостому классі 28  учеников.
Щоб знайти ціле за його частиною, потрібно число, що відповідає частині, поділити на чисельник і результат помножити на знаменник дробу, який виражає цю частину.
Приклад:
1.  Знайди число, якщо 23 його рівні 26:
26  : 2 · 3  = 13 · 3 = 39
2. Знайди число, якщо 34 його рівні 45:
45  :  3  ·  4 = 15 · 4 = 60