Теорія:

Завдання. У п'ятому класі 25 учнів.
25 всіх учнів класу складають хлопчики.
Скільки хлопчиків у класі?
 
 
Питання до задачіВідповіді:
1. Яка величина прийнята за ціле?
1. За ціле прийнято кількість усіх учнів класу;
2. Відома ціла величина?2. Ціле відомо: 25  учнів;
3. Яку величину потрібно знайти?3. Кількість хлопчиків у класі або частину від цілого;
4. Як знайти величину, яка припадає на 15?
4. 25 : 5 = 5 учнів
5. Як знайти величину, яка припадає на 25?
5. 5 · 2 = 10 хлопчиків.
  
Відповідь: у п'ятому класі 10  хлопчиків.
Щоб знайти частину від цілого, треба число, відповідне цілою, розділити на знаменник
і результат помножити на чисельник дробу, який виражає цю частину.
 
23 від 39  буде 39 : 3 · 2 = 13 · 2 = 26
 34 від 60 буде 60 : 4 · 3 = 15 · 3 = 45