Умова завдання:

1Б.
Прочитай задачу і визнач, що треба знайти: частину від цілого або ціле за його частиною.
 
36м2займаєбуряк,що становить118площисадової ділянки.Знайди площу ділянки.
 
Вибери правильний варіант відповіді.