Теорія:

Відмінювання числівників від п’яти до десяти та числівників на -дцять і -десят:

3.jpg

Відмінювання числівників сорок, дев’яносто, сто. Ці числівники мають лише дві неоднакові відмінкові форми.

4.jpg

Відмінювання числівників двісті — чотириста та числівників на -сот.

5.jpg

Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль відмінюються як іменники, що належать до відповідних відмін.

Відмінювання збірних числівників у непрямих відмінках збігається з відмінюванням відповідних кількісних числівників, але тільки з їх вторинними формами: п’ятеро — п’ятьох, п’ятьом, п’ятеро, п’ятьома, (на) п’ятьох.

 При відмінюванні дробових числівників перша частина змінюється як кількісний числівник, а друга — як порядковий.

У складених кількісних числівників відмінюються всі складові частини:

двісті тридцять шість — двохсот тридцяти шести.

У складених порядкових числівників відмінюється лише останній компонент:

двісті тридцять шостий — двісті тридцять шостого.