Теорія:

Складені числівники — це числівники, утворені з двох і більше простих і складних числівників.

Складені числівники пишемо окремо:

двісті дев’яносто три, сімсот шістдесят чотири тисячі.  

двадцять чотири, двісті дев’яносто три.
  

Іменники при дробових числівниках завжди вживаються в родовому відмінку однини:

три четверті кілограма, трьом четвертим кілограма.