Теорія:

Складні порядкові числівники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний, пишемо разом:

дев’ятисотий, тридцятитисячний, десятимільйонний.

Перша частина в них стоїть у родовому відмінку (крім сто):

трьохсотий, але стотисячний
 
Зверни увагу!

Запам’ятайте! Такі порядкові числівники не можна плутати зі складними прикметниками: п’ятиповерховий, десятиденний.

Якщо в них першою частиною є два, три, чотири, то вона перед приголосним має вигляд дво-, три-, чотири-, а перед голосним — двох-, трьох-, чотирьох-: дводенний, але двохопорний.

У середині складних числівників (п’ятнадцять, п’ятдесят, шістсот) м’який знак не пишемо.

М’який знак пишемо після літери т лише в кінці числівників 5–9, а також 30 і 20.