Умова завдання:

1Б.

Укажіть рядок, у якому всі прикметники вжито в значенні іменників.