Теорія:

Види прикметників за значенням

якісні
відносні
присвійні
ознаки предмета, що можуть виявлятися більшою або меншою мірою:
 
кмітливий — кмітливіший —найкмітливіший
ознаки предмета за його відношенням до інших предметів, дій, обставин:
 
бурштинове (намисто), осінній (день), перелітні (птахи)
належність предмета кому-небудь (чий? чия? чиє?):
 
мамина (казка), батьків (сміх), ведмежий (барліг)

Творення прикметників

Відносні прикметники творяться за допомогою суфіксів -н, -ан‑ -ян, -ов, -ев, -ськ: 

залізний, піщаний, весняний, зимовий, кисневий, київський;

-льн  (у прикметниках, що вказують на відношення предмета до дії) : освітлювальний.

Присвійні прикметники утворюються від іменників І та ІІ відмін.

Від іменників І відміни присвійні прикметники утворюються за допомогою суфікса  -ин:

Галина — Галинин, Галя — Галин, Микола — Миколин.

Суфікс -ін  (на письмі -їн) уживається після основи на   : Марія — Маріїн.

Від іменників ІІ відміни присвійні прикметники утворюються за допомогою суфікса -ів (-їв), який чергується з -ов  або -ев (-єв): батьків — батькова, братів —братова, Андріїв — Андрієва.