Теорія:

Російській букві е після приголосних зазвичай відповідає буква е:

 

Лермонтов, Бестужев.

Російській букві е після приголосних відповідає буква є:

 

а) на початку слів:

Єгоров;

б) у середині слова після букви, що позначає голосний звук:

Достоєвський, Благоєв;

в) після апострофа в разі роздільної вимови:

Пир’єв, Астаф’єв;

г) якщо в українській мові існує споріднене слово з постійним і:

Лєсков, Рєпін, Бєлінський (бо ліс, ріпа, білий);

д) у суфіксах -єв, -єєв після літери, яка позначає приголосний звук (крім шиплячих, р і ц):

Ломтєв, Федосєєв, але: Плещеєв, Мальцев.

Російську літеру и передаємо українською и:

 

а) якщо в українській мові є споріднене слово з и:

Борисов, Виноградов;

б) після шиплячих та ц:

Гаршин, Чичиков, Гущин;

в) у суфіксах -ик-, -иц-, -ич-, -ищ-:

Радищев, Куницин. 

Літері ё в російських прізвищах в українській мові відповідають:

а) буквосполука йо на початку слова й після голосного:

Йолкін, Бугайов,

а також після б, п, в, м, ф у разі роздільної вимови:

Соловйов, Муравйов;

б) буквосполука ьо (якщо ё позначає м’якість попереднього приголосного та о):

Тьоркін, Алфьоров, Ковальов;

в) літера е в прізвищах, утворених від імен, які існують в українській мові з е:

Семенов.

У написанні прізвищ ппостроф уживається за правилами українського правопису:

 

Лук’янов, Водоп’янов.

Відмінювання прізвищ прикметникової форми

За характером відмінкових закінчень імена та прізвища людей, як і загальні назви, розподіляються за відмінами.

Прізвища, що мають форму прикметників, і ті що не змінюються, до жодної відміни не належать (Світличний).

Імена та прізвища із закінченням належать до I відміни (Софія Петрівна, Микита Кияниця); чоловічі імена та прізвища без закінчення — до II відміни (Андрій, Павло, Петрович, Шевчук, Полковенко); жіночі імена без закінчення — до ІІІ відміни (Любов Руф).

Ці особові назви так само розподіляються й за групами: з основою на твердий не шиплячий — тверда група (Степан, Петро, Віра Вікторівна Манжура); з основою на твердий шиплячий — мішана група (Дорош, Саша, Вікторович, Кайдаш); з основою на будь-який м’який — м’яка група (Василь, Сергій, Надія, Неля, Круть, Сивокінь).

Імена та імена по батькові відмінюються відповідно до своєї відміни й групи:

Н.
Ігор Васильович, Любов Іванівна
Р.Ігоря Васильовича, Любові Іванівни
Д.Ігореві (-ю) Васильовичу (-еві), Любові Іванівні
Зн.Ігоря Васильовича, Любов Іванівну
Ор.Ігорем Васильовичем, Любов’ю Іванівною
М.(при) Ігореві (-ю) Васильовичу (-еві), Любові Іванівні
Кл.Ігорю Васильовичу, Любове Іванівно

Не відмінюються  жіночі прізвища на (Костенко, Шумило, Бойко, Стрілько) та на приголосний (Драч, Братунь, Гайдай, Корунець), а також деякі іншомовні чоловічі й жіночі прізвища, а саме:

  • неслов’янські прізвища з кінцевим голосним (крім після приголосного та ): Делакруа (але: Лорка — Лорки), Гюго, Лонгфелло, Руссо, Данте, Гейне,Лавуазьє, Гальвані, Голсуорсі, Віньї, Мушкудіані, Шоу, Помпіду; але: Дюма, Золя після приголосного);
  • російські прізвища на -их -аго -ово: Гладких, Долгих, Живаго, Дурново;
  • українські прізвища на зразок Півторадні, Леле; псевдоніми Ле, Трублаїні.

Інші прізвища відмінюються.

Прізвища прикметникового типу на -ий відмінюються як прикметники:

Н.Підпалий, Нижній; Підпала, Нижня
Р.Підпалого, Нижнього; Підпалої, Нижньої
Д.Підпалому, Нижньому; Підпалій, Нижній
Зн.Підпалого, Нижнього; Підпалу, Нижню
Ор.Підпалим, Нижнім; Підпалою, Нижньою
М.(при) Підпалому, Нижньому; Підпалій, Нижній
Кл.Підпалий, Нижній; Підпала, Нижня

Прізвища, що мають форму присвійних прикметників (із суфіксами -ів, -ов, -ев, -ин), відмінюються за такими зразками:

ЧОЛОВІЧІ ПРІЗВИЩА

Н.Розсоха, Ганжа
Р.Розсохи, Ганжі
Д.Розсосі, Ганжі
Зн.Розсоху, Ганжу
Ор.Розсохою, Ганжею
М.(при) Розсосі, Ганжі
Кл.Розсохо і Розсоха, Ганжо і Ганжа

Збереження звука і  у відмінкових формах прізвищ на -ів  із погляду фонетичних законів української мови ненормативне. Проте на практиці звук і  переважно зберігають за аналогією до називного відмінка: Луків — Луківа, Луківу; Дяків — Дяківа, Дяківу і т. д. (як і Куліш — Куліша, Кулішу; Кисіль — Кисіля, Кисілю; Чіп — Чіпа, Чіпу).

ЖІНОЧІ ПРІЗВИЩА

Н.
Дякова, Ковалева
Р.Дякової, Ковалевої
Д.Дяковій, Ковалевій
Зн.Дякову, Ковалеву
Ор.Дяковою, Ковалевою
М.(при) Дяковій, Ковалевій
Кл.Дякова, Ковалева

Жіночі прізвища, які мають форму присвійних прикметників, не відмінюються: Олена Дяків, Олени Дяків, Олені Дяків і т. д.; Ганна Лесин, Ганни Лесин, Ганні Лесин  тощо.