Умова завдання:

1Б.

Укажи рядок, у якому всі прикметники пишуться із суфіксом -ичн(ий).