Теорія:

Слід зрозуміти, що змінювання слів і творення слів — не одне й те саме. У результаті зміни слова утворюється нова форма того ж слова (словоформа), а при словотворенні виникаєнове слово з новим лексичним значенням. Так, вечора вечорові вечорів вечори — форми слова вечір, а вечоріти, вечірній, увечері, вечоровий — нові слова, утворені від слова вечір.

Розділ науки про мову, який вивчаєструктуру слів та способи їх творення, називається словотвір.

Слово, від якого утворилося інше, називається твірним. Твірне слово — є базою для утворення іншого слова, включає всі морфеми (також і закінчення).

Утворене слово є похідним.

Спільна частина твірного й похідного слів називається твірною основою, а префікси та суфікси, якими похідне слово відрізняється від твірного, називаються словотвірними.

Так, іменник вихователь утворився від дієслова виховати. Спільною частиною для обох слів є твірна основа вихова. Відрізняється похідне слово від твірного суфіксом -тель, отже, цей суфікс є словотвірним, а спосіб творення іменника вихователь — суфіксальний.

Твірна (вивідна) основа—спільна частина твірного й похідного слова.

Твірна основа може співпадати, а може й не співпадати з твірним словом: дуб → дубок (твірна основа — дуб ; твірне слово — дуб), база → базовий (твірна основа — баз твірне слово — база).