Умова завдання:

2Б.

Спільнокореневими є всі слова рядка

 
Неправильно визначено словотвірний ланцюжок у рядку