Теорія:

Заперечні займенники утворюються від питальних додаванням префікса ні-:

ніхто, нічий, ніким.

Заперечні займенники пишемо:

а) разом:

ніщо, ніякий;

б) окремо, якщо між ні та займенником стоїть прийменник:

ні для кого, ні з чим.