Теорія:

1.1.png
 
За значенням і граматичними ознаками виділяють дев’ять розрядів займенників:

1) особові (я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони);
2) зворотний (себе);
3) питальні (хто?, що?, який?, чий?, котрий?, скільки?);
4) відносні (хто, що, який, чий, котрий, скільки);
5) неозначені (хтось, абищо, казна-який, деякий, хтозна-чий);
6) заперечні (ніхто, ніщо, ніякий, нічий, жодний);
7) присвійні (мій, твій, наш, ваш, свій, їхній, його, її );
8) вказівні (той, цей, такий, стільки);
9) означальні (весь, всякий, сам, самий, кожний, інший).