Теорія:

Особові займенники (я, ми, ти, він, вона, воно, вони) вказують на осіб, істот, предмети, явища, поняття.

Займенники я, ми вказують на особу мовця, ти, ви — на адресата мовлення, решта займенників (він, вона, воно, вони) вказують на третю особу, яка не бере участі в розмові або на предмет, про який говорять.

Зворотний займенник себе вказує на відношення виконавця (суб’єкта) дії до самого себе.

Особи
Однина
Множина
1 особа
2 особа
3 особа
я
ти
він, вона, воно
ми
ви
вони

Особові займенники надають мовленню особливої щирості, схвильованості, задушевності. Найчастіше вони вживаються в листуванні, у творах художньої літератури.

Особові займенники змінюються за відмінками.