Умова завдання:

1Б.

Укажи рядок словосполучень, у яких усі займенники належать до одного розряду.