Умова завдання:

1Б.

Укажіть рядок речень, де ужито заперечний займенник із наголосом на першому складі.