Теорія:

Безособові дієслівні форми на -но, -то — це незмінювані форми, що називають дію, виконувану невідомою або неназваною особою:

виконано, залито.

Безособові дієслівні форми вживаються для підкреслення результату дії.

Творяться від пасивних дієприкметників за допомогою суфікса -о:

 пробачений — пробачено, прожитий — прожито.