Умова завдання:

2Б.
Прочитай речення, перепиши речення вписавши н чи нн у суфікси слів:
 
1. Вони несуть додому спече...е, як і земля, тіло, а в складках одежі пахощі стиглого колоса. (М. К.)
  
 

2. На зажуре...і віти лягали сніжинки, навіть зір од морозу холов. (В. С.)