Зареєстровані користувачі

Учнів
Учнів
419
Вчителів
Вчителів
22
Класів/груп
Класів/груп
26

Про навчальний заклад

Навчання – це процес безперервний, який починається з моменту народження дитини і продовжується все життя. Але основних знань дитина набуває саме в школі. І саме цей етап має важливі наслідки для життя людини і суспільства. Сьогодні Україна прагне до створення нової освітньої системи, яка б поєднала у собі національні традиції та основні досягнення світової педагогічної думки. Тому основним завданням освіти визначено виховання здорової та компетентної особистості. А це означає, що сучасна освітня установа зобов’язана створювати умови для розвитку дитини відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей; розвивати інтелектуальну і емоційну сфери дитини, закладати і формувати ціннісні орієнтири, прищеплювати і розвивати вміння спілкуватися. Крім цього на школу покладається створення умов для професійного самовизначення, що передбачає реалізацію профільного навчання та включення кожного учня в систему ранньої предметної орієнтації. Тому основною стратегічною метою розвитку нашої школи є – створити комфортні умови навчання та виховання, які дозволяють кожній дитині реалізувати свої здібності.

Зареєстровані викладачі

Дані оновлені: