Зареєстровані користувачі

Учнів
Учнів
272
Вчителів
Вчителів
14
Класів/груп
Класів/груп
26

Про навчальний заклад

Мета діяльності закладу :

· забезпечення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, становлення особистості кожного учня, досягнення ним рівня освіченості відповідного ступеня навчання, створення сприятливих умов для реалізації учнями своїх навчальних потреб, виховання свідомого ставлення до власного здоров’я, як необхідної умови розвитку потенційних можливостей з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів;
· виховання духовно багатої гуманної, вільної, рівноправної, відповідальної, толерантної, демократичної особистості;
· формування рис громадянськості української держави , духовності, фізичної досконалості, моральної, художньої, естетичної та трудової культури;
· впровадження активних форм і методів навчання учнів та вчителів, реалізація особистісно - орієнтовного підходу;
· підготовка молоді до самостійної , активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних та культурних умовах, уміти планувати стратегію власного життя, визначити своє життєве кредо і свій стиль.

Зареєстровані викладачі

Дані оновлені: