Зареєстровані користувачі

Учнів
Учнів
155
Вчителів
Вчителів
14
Класів/груп
Класів/груп
9

Про навчальний заклад

Головним завданням навчального закладу є:

  • забезпечення реалізації права громадян на спеціальну освіту;

  • виховання громадянина України;

  • виконання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

  • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

  • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

  • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

  • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

  • створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, відновлення здоров’я, подолання порушень психічного і фізичного розвитку коригування порушень аналізаторів і формування мовлення учнів.

Зареєстровані викладачі

Дані оновлені: