Зареєстровані користувачі

Учнів
Учнів
1024
Вчителів
Вчителів
53
Класів/груп
Класів/груп
43

Про навчальний заклад

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених МОН України, із конкретизацією варіативної частини й визначення профілю навчання. Логіка його побудови відображає основні завдання й цілі, які стоять перед сучасною школою – вільний гармонійний розвиток особистості, здатної та готової до інтелектуальної праці й самовдосконалення протягом життя, - і дозволяє здійснити повноцінну загальноосвітню підготовку учнів відповідно до вимог сьогодення.

Зареєстровані викладачі

Дані оновлені: