Теорія:

Функція y=x3, її властивості і графік
Число \(b\) називають кубічним коренем (або коренем третього ступеня) з числа \(a\), якщо виконується рівність b3=a .
Пишуть: a3=b де \(a\) — підкореневе число, \(3\) —  показник кореня.
Таким чином, рівності a3=b, b3=a, a33=a еквівалентні, тобто висловлюють одну й ту ж залежність між дійсними числами \(a\) та \(b\).
Коротше це можна записати так: a3=bb3=a;  — знак еквівалентності.
Наприклад, 273=3, бо33=2713=1,бо13=103=0,бо03=0
Зверни увагу!
Кубічний корінь a3 існує для будь-якого числа \(a\).
Результат вилучення кубічного кореня порівняно рідко виявляється раціональним числом. Найчастіше виходить ірраціональне число, для якого можна знайти тільки наближене значення.
Властивості функції y=x3
1. D(f)=;+;
2. y=x3 — непарна функція;
3. функція y=x3 зростає на числовій прямій;
4. функція y=x3 не обмежена ні знизу, ні зверху;
5. у функції немає ні найменшого, ні найбільшого значень;
6. функція y=x3 неперервна на всій числовій прямій;
7. E(f)=;+;
8. функція випукла вниз на ;0 та випукла вгору на 0;+.
 
1_1.png