Теорія:

Кубічним коренем із невід'ємного числа \(a\) називають таке невід'ємне число, куб якого дорівнює \(a.\) Інакше кажучи, рівність a3=b означає, що b3=a\(.\)
Приклад:
\(1.\) 273=3,тому що33=27\(;\)
 
\(2.\) 643=4,тому що43=64\(;\)
 
\(3.\) 0,0013=0,1,тому що0,0013=0,1\(.\)
Більш того, у математиці введено поняття кореня \(n\)-го степеня \((n=2, 3, 4, 5, 6...)\) із невід'ємного числа: якщо a0\(,\) то запис an=b означає, що b0 і bn=a\(.\)
Приклад:
\(1.\) 814=3,тому що3>0,34=81\(;\)
 
\(2.\) 325=2,тому що2>0,25=32\(;\)
 
\(3.\) 646=2,тому що2>0,26=64\(.\)