Теорія:

Властивість формулюється тільки для невід'ємних значень змінних, які знаходяться під знаками коренів.
Якщо \(a\) і \(b\) — невід'ємні числа, то правильною є рівність:

abn=anbn

Корінь \(n\)-го степеня \((n = 2, 3, 4, ...)\) з добутку двох невід'ємних чисел дорівнює добутку коренів \(n\)-го степеня з цих чисел.
Формулу використовують у випадку, коли показники коренів множників — однакові натуральні числа.
Приклад:
Обчисли: 0,1258273
 
Розв'язання

0,1258273=0,125383273=0,523=3
Приклад:
Перетвори вираз: 49d6c18
 
Розв'язання

49d6c18=49d6c18=7d3c9=7d3c9
Формула застосовується як зліва направо, так і справа наліво.
Приклад:
Обчисли: 2484

Розв'язання:2484=284=164=2
Приклад:
Обчисли: 43163

Розв'язання:43163=4163=4423=433=4