Методична рекомендація:

Методичні вказівки

Номер Назва Опис
1. Методична рекомендація

Теорія

Номер Назва Опис
1. Властивості функції y = cosx та її графік Описується побудова графіка функції y = cosx, перераховуються основні властивості функції.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Зростання і спадання функції y = cosx 1 вид - рецептивний легке 1Б. З'ясовується зростання або спадання функції y = cosx на заданому відрізку.
2. Порівняння чисел, використання властивості функції y = cosx 1 вид - рецептивний легке 2Б. Використав властивість зростання або спадання функції y = cos x, порівнюємо дані вирази.
3. Визначення значень косинусів деяких кутів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Використав теорію, визначаються значення косинусів деяких кутів. Потрібно прочитати графік функції і, за абсцисою, знайти ординату.
4. Перетворення виразу cos t і визначення його значення 2 вид - інтерпретація легке 1Б. У ході розв'язання перетворюється вираз cos t так, щоб t було менше, ніж 2Пі, але більше 0 і потім визначається його значення.
5. Застосування формул приведення до порівняння чисел 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Йде порівняння чисел, заздалегідь перетворення sinx через cosx, за формулами приведення.
6. Побудова графіка функції y = cos x+ b або y = cos (x+а) 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Побудова графіків функцій виду y = cos x+ b; y= - cos x+ b; y = cos(x+ a); y = k cosx.
7. Приналежність точок графіку функції y = k cos(x+a)+ b 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Визначається приналежність точок графіку, обчислив косинус деяких кутів і виконав обчислення.
8. Знаходження найбільшого і найменшого значення функції y = cosx 3 вид - аналіз середнє 1Б. Знаходиться найбільше і найменше значення функції y = cosx на певному інтервалі. Для кожного випадку пропонується малюнок.
9. Область значень функції y = cosx 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знаходиться область значень функції y = b cos x a.
10. Визначення парності функції 3 вид - аналіз середнє 1Б. В ході розв'язання функція досліджується на парність із використанням визначення парної або непарної функції.
11. Розв'язання рівняння cosx = ax b графічно 4 вид - творчий важке 1Б. Пропонується розв'язати рівняння графічно. У одній площині треба побудувати графіки лінійної функції і y = cosx. Графіки можуть перетинатися як в одній або в декількох точках, так і не перетинатися.
12. Визначення найбільшого і найменшого значення функції 4 вид - творчий важке 2Б. Пропонується визначити найбільше і найменше значення функції, заздалегідь спростив це вираження. В ході розв'язання використовуються формули скороченого множення і формули подвійного аргументу. Завдання можна запропонувати і в темі «Перетворення тригонометричних виразів».
13. Побудова графіків функцій y = cos(x+a)+ b 3 вид - аналіз важке 4Б. Будуються графіки функцій виду y = cos(x+a)+ b. У ході побудови утворюється допоміжна система, в якій можна побудувати основний графік y = cosx. При побудові потрібно вказати переміщення основного графіка вправо або вліво по осі х, вгору або вниз по осі y.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування за темою «Функція y = cosx» 00:10:00 легке 4Б. Пропонуються завдання, в яких треба знайти значення косинусів деяких кутів, порівняти їх, визначити значення виразу, виконав обчислення.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота за темою «Функція y = cosx» 00:15:00 середнє 3Б. Пропонуються завдання, в яких треба визначити приналежність точок графіка функції, без виконання побудови, завдання на побудову і на визначення значення виразу.
2. Перевірочна робота за темою «Функція y = cosx» 00:20:00 середнє 6Б. Пропонується порівняти значення косинусів деяких кутів, знайти значення виразу, побудувати графіки функції виду y = cos (x + a) + b, довести рівність.
Потрібно активувати Мій+

Для доступу до навчальних матеріалів цього предмета потрібно активувати Мій+!


Активувати Мій+