Умова завдання:

4Б.

Матеріальна точка масою 2,5 \(кг\) рухається по осі \(Ox\) під дією сили, напрямленої вздовж цієї осі. У момент зустрічі \(t\) ця сила дорівнює F(t)=3t2\(.\) Знайди закон \(x (t)\) руху точки, якщо відомо, що при t=4c швидкість точки дорівнює \(3\) \(м/с,\) а координата \(x\) дорівнює \(1\) (\(F\) — сила в ньютонах, \(t\) — час у секундах, \(x\) — шлях у метрах).

 

Відповідь (запиши коефіцієнти):
 

x(t)=it3it2it+i

Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.