Складність:
00:07:00

Список завдань:

5Б.
1. Показникове рівняння з від'ємним показником степеня 2Б.
2. Визначення показникового рівняння (корінь n-го степеня) 1Б.
3. Визначення кореня n-го степеня 1Б.
4. Визначення показникового рівняння 1Б.