Теорія:

Показникове рівняння вигляду 3x=5 можна розв'язати за допомогою введення нового символу log3,
тоді, корінь рівняння x= log35 (логарифм числа 5 за основою 3).
Логарифмом додатного числа b за додатною і відмінною від 1 основою a 
називають показник степеня, до якого потрібно піднести число a, щоб отримати число b.
logab= c, ac=b, де  a>0,a1,b>0
Приклад:
1. log39= 2, оскільки 32=9
 
2. log1749= -2, оскільки 172=49
 
3. Знайти x:
log243 = x
За визначенням логарифма
2x=432x2=4132x2=22132x2=223x2=23x=223x=43
Зверни увагу!
Для будь-якого a>0,a1:
 
logaa=1
loga1=0
loga(ab)=b
Приклад:
log88=1, оскільки 81=8
log251=0, оскільки 250=1
log7735=35
Логарифм з основою 10 називають десятковим логарифмом, замість log10b пишуть lgb.
Логарифм з основою е, де е - ірраціональне число, приблизно дорівнює 2,7, називають натуральним логарифмом. Замість logeb пишуть lnb.