Теорія:

Визначення 3.
Кілька нерівностей з однією змінною утворюють систему нерівностей, якщо потрібно знайти всі такі значення змінної, кожне з яких є приватним рішенням всіх заданих нерівностей.
 
Значення змінної, при якому кожна з нерівностей системи звертається в правильну числову нерівність, називають приватним рішенням системи нерівностей.
 
Множина всіх приватних рішень системи нерівностей являє собою спільне рішення системи нерівностей.
 
Розв'язати систему нерівностей — значить знайти всі її приватні рішення.
Розв'язок системи нерівностей являє собою перетин рішень нерівностей, утворюють систему.
Нерівності, що утворюють систему, об'єднуються фігурною дужкою.
Приклад:
Розв'язати систему нерівностей:
2x1>3,3x2112x>4,3x13x>2,x133
 
interv7.png
 
Зверни увагу!
Рішенням системи нерівностей буде перетин рішень нерівностей системи, тобто проміжок, на якому обидві штрихування збіглися, тобто
x133;+
Визначення 4.
Кілька нерівностей з однією змінною утворюють сукупність нерівностей, якщо потрібно знайти всі такі значення змінної, кожне з яких є рішенням хоча б однієї із заданих нерівностей.
 
Кожне таке значення змінної називають приватним рішенням сукупності нерівностей.
 
Множина всіх приватних рішень сукупності нерівностей являє собою рішення сукупності нерівностей.
Розв'язок сукупності нерівностей являє собою об'єднання рішень нерівностей, що утворюють сукупність.
Нерівності, що утворюють сукупність, об'єднуються квадратною дужкою.
Приклад:
Розв'язати сукупність нерівностей:
2x1>3,3x2112x>4,3x13x>2,x133
 
interv7.png
 
Зверни увагу!
Рішенням сукупності нерівностей буде об'єднання рішень нерівностей сукупності, тобто проміжок, на якому є хоча б одне штрихування, тобто
x2;+
Джерела: