1. Числові та алгебраїчні вирази

 2. Тотожності

 3. Степінь з натуральним показником і його властивості

  1. Степінь з натуральним показником

  2. Таблиця основних степенів

  3. Властивості степеня з натуральним показником

  4. Множення і ділення степенів з однаковими показниками

  5. Степінь з нульовим показником

 4. Одночлени. Арифметичні операції над одночленами

  1. Поняття одночлена. Стандартний вигляд одночлена

  2. Додавання й віднімання одночленів

  3. Множення одночленів. Піднесення одночлена до натурального степеня

  4. Ділення одночлена на одночлен

 5. Многочлени. Арифметичні операції над многочленами

  1. Основні поняття

  2. Додавання й віднімання многочленів

  3. Множення многочлена на одночлен

  4. Множення многочлена на многочлен

  5. Ділення многочлена на одночлен

 6. Розкладання многочлена на множники

  1. Що таке розкладання на множники

  2. Винесення спільного множника за дужки

  3. Спосіб групування

  4. Формули скороченого множення

  5. Розкладання многочлена на множники за допомогою формул скороченого множення

  6. Розкладання многочлена на множники за допомогою комбінації різних прийомів

 7. Лінійна функція її графік та властивості

  1. Координатна площина

  2. Лінійна функція y=kx + b та її графік

  3. Лінійна функція y=kx

  4. Взаємне розміщення графіків лінійних функцій

 8. Лінійне рівняння з однією змінною

 9. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

 10. Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними

  1. Основні поняття

  2. Метод підстановки

  3. Метод алгебраїчного додавання

  4. Системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими як математичні моделі реальних ситуацій

 11. Що таке математична мова

 12. Що таке математична модель