Методична рекомендація:

Методичні вказівки

Номер Назва Опис
1. Методична рекомендація

Теорія

Номер Назва Опис
1. Координатна площина Дається поняття координатної площини, осей координат, координат точок.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Координати точок 1 вид - рецептивний легке 2Б. Використовуючи позначення координат точки, вказується її абсциса і ордината.
2. Визначення положення точки у площині 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначається (не проводячи побудови), у якій чверті знаходиться дана точка.
3. Визначення координат точки 1 вид - рецептивний легке 2Б. У вправі дана координатна площина з множиною точок на ній, координати потрібно визначити.
4. Точки на прямій у координатній площині 1 вид - рецептивний легке 1Б. Точки з однаковою абсцисою (або ординатою) у координатній площини розташовані на прямих, паралельних осі y (або осі x), і перетинає вісь x (або вісь y) у точці з цієї абсцисою (або ординатою).
5. Вершини чотирикутника 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Визначаються вершини чотирикутника, координати точок, у яких чотирикутник перетинає осі координат.
6. Вибір рівняння прямої 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Пропонується вибрати рівняння прямої, яке відповідає даному рисунку.
7. Координати вершин квадрата 3 вид - аналіз важке 8Б. Визначаються координати вершин квадрата, якщо відомо, що центр квадрата збігається з початком координат.
8. Знаходження вершин квадрата, використовуючи симетрію 3 вид - аналіз важке 6Б. Пропонується визначити координати вершин квадрата, використовуючи симетрію, знаючи координати двох протилежних вершин.

Додаткові завдання (приховані від учнів)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення координат точок із протилежними координатами Інший легке 1Б. Визначаються координати точок, у яких абсциса та ордината протилежні.
2. Положення точки у площині Інший середнє 2Б. Визначається (не проводячи побудови), у якому куті знаходиться дана точка, якщо відома одна з координат точки і знак другої координати.
3. Визначення координат вершин квадрата, знаючи одну з них Інший важке 6Б. Визначаються інші координати вершин квадрата, якщо відома координата однієї вершини, відома довжина сторони квадрата і те, що початок координат знаходиться всередині квадрата.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Координатна площина» 00:10:00 легке 6Б. Пропонується вказати абсцису і ординату точки, визначити (не проводячи побудови), у якій чверті знаходиться дана точка, визначити координати точок, записати рівняння прямих, паралельних осі y (або осі x) і чи перетинає вісь x (або вісь y) в точці з цієї абсцисою (або ординатою).

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Координатна площина» 00:15:00 середнє 4Б. Пропонується визначити координати точок, у яких абсциса і ордината протилежні, визначити на рисунках симетрію відрізків в координатній площині, вершини чотирикутника, а також і координати точок, у яких чотирикутник перетинає осі координат, вибрати рівняння прямої, яка відповідає даному рисунку.
2. Перевірна робота з теми «Координатна площина» 00:20:00 середнє 10Б. Пропонується визначити (не проводячи побудови), у якій чверті знаходиться дана точка, якщо відома одна з координат точки і знак другої координати, визначити координати точок, у яких абсциса і ордината протилежні, знайти інші координати вершин квадрата, якщо відома координата однієї вершини, довжина сторони квадрата і те, що початок координат знаходиться всередині квадрата, також потрібно знайти координати середини відрізка, знаючи координати його кінців.