Теорія:

Многочлен може називатися також поліномом (від грец. poly — багато, nomos — частина).
Одночлени (мономи) — це многочлени, які містять тільки один доданок.
 
Двочлени (біноми) — це многочлени, які містять два доданки.
 
Тричлени (триноми) — це многочлени, які містять три доданки.
У многочленів (поліномів) з великою кількістю доданків спеціальних назв немає.
 
У таблиці розглянуто приклади многочленів.
 
 
Одночлени 
Двочлени
Тричлени
5x2y
5xy3x
3x34x0,2
7
6m3n+4
6m2n3mn+3
2a7
4a5+2ab
5a3+0,4ab+b3