Теорія:

Додавати та віднімати можна тільки подібні одночлени.
Подібними одночленами називаються такі одночлени, у яких добутки змінних рівні, хоча їх порядок може відрізнятися.
При додаванні або відніманні одночленів потрібно виконати такі дії:
1. додати або відняти коефіцієнти одночленів;
2. змінні множники не змінювати.
 
2x3+3x3=5x3ska.PNG
4ab2ab2=3ab2sattt.PNG
 
При додаванні або відніманні одночленів потрібно пам'ятати, що:
— коефіцієнти одночленів, зазвичай, додаються і віднімаються подумки і записується лише спрощена сума;
— не можна додавати або віднімати одночлени, у яких різняться добутки змінних;
— сума протилежних одночленів завжди дорівнює \(0\).
 
Розкриваються дужки і змінюються знаки (тому перед дужками стоїть мінус та =+ ):2p3k(0,6p3k)0,2p3k=2p3k+0,6p3k0,2p3k==0,6p3k0,2p3k2p3k=0,6p3k2,2p3k=1,6p3k.
 
3uv2uv2=3uv2uv2
Ці одночлени не можна відняти, тому що добутки змінних різняться.
 
12b3c12b3c=0                   
Сума протилежних одночленів завжди дорівнює \(0\).