Теорія:

Математична мова використовується в різних науках: фізиці, хімії, економіці і т.д. У кожній із цих наук є певні закони й правила, які формулюються на звичайній мові, а потім перекладаються на математичну.
  
Кожна тема, яка вивчалася в математиці, базується  на математичній мові. Числові й алгебраїчні вирази є елементами математичної мови.
  
За допомогою математичної мови перекладаємо звичайну мову на математичні терміни, рівняння, нерівності і тощо.  
Приклад:
Звичайною мовою ми скажемо: "Від зміни місць доданків сума не змінюється", а  математичною мовою, в якій використовуються різні числа, букви, знаки арифметичних дій, інші символи, отримаємо a+b=b+a.
Приклад:
Звичайною мовою ми скажемо: "Щоб скласти два звичайні дроби з однаковими знаменниками, потрібно скласти їхні чисельники, а знаменник залишити без зміни", а  математичою мовою отримаємо ab+cb=a+cb.
Можна зробити і зворотний переклад.
Приклад:
Математичною мовою записано переставний закон множення так: ab=ba, а звичайною мовою отримаємо: "від зміни місць множників добуток не змінюється".
У всякій мові є писемне й усне мовлення.
Наведені вище приклади — це вживання писемного мовлення у математичній мові.
Усне мовлення — це вживання спеціальних термінів (доданок, рівняння, нерівності, графік, координата і т. п.), а також різні математичні твердження, виражені словами.