Теорія:

Розглянемо добуток степенів a5b5 з однаковими показниками, рівними \(5\).
Запишемо степені чисел \(a\) і \(b\) у вигляді добутку \(5\) множників.
 
a5b5=a5b5=aaaaabbbbb=ababababab=ab55множ.5множ.5множників
 
Щоб перемножити степені з однаковими показниками,
достатньо перемножити основи, а показник степеня залишити незмінним.
 anbn=abn, якщо \(a\) і \(b\) — будь-які числа і \(n\) — натуральне число.
Зверни увагу!
Формула застосовується як зліва направо, так і справа наліво.
 
Приклад:
Завдання 1.
Обчислити:
3242
Розв’язання: 3242=342=122=144.
 
Завдання 2.
Записати у вигляді степеня:
k7u7.
Розв’язання: k7u7=ku7.
 
Завдання 3.
Перетворити вираз:
2a4b5.
Розв’язання: 2a4b5=25a45b5=32a45b5=32a20b5.