Теорія:

Наведемо степені простих чисел, які часто використовуються:
 
\(n\)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2n
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
3n
3
9
27
81
243
729
 
 
 
 
4n
4
16
64
256
1024
 
 
 
 
 
5n
5
25
125
 625
      
 
Приклад:
Завдання 1.
Обчислити:
7225
Першою дія - це завжди піднесення до степеня.
72=4925=32
 
Підставивши знайдені значення, отримаємо:
7225=4932=17
 
Розгляньмо приклади степенів з від’ємними основами:
32=33=933=333=2734=3333=81
 
Зверни увагу!
Парний степінь від’ємного числа додатний, непарний — від’ємний.