Теорія

Завдання

1. Множення степенів

Складність: легке

1
2. Степінь у степені

Складність: легке

1
3. Піднесення степеня до степеня (буквений вираз)

Складність: легке

2
4. Записати вираз у вигляді степеня з основою

Складність: легке

2
5. Записати вираз у вигляді степеня з показником

Складність: легке

2
6. Добуток трьох степенів

Складність: легке

2
7. Добуток степенів (основа - вираз)

Складність: легке

1
8. Ділення степенів

Складність: легке

2
9. Добуток степенів з основами (буквений вираз)

Складність: легке

3
10. Добуток двох степенів (числовий вираз)

Складність: легке

2
11. Сума степенів

Складність: середнє

2
12. Частка двох степенів (від'ємна основа)

Складність: легке

2
13. Піднесення степеня до степеня (числа)

Складність: легке

2
14. Частка двох степенів (дріб)

Складність: легке

3
15. Частка двох степенів (від'ємні мішані числа)

Складність: легке

1
16. Добуток степенів з однією основою (числа)

Складність: середнє

3
17. Добуток від'ємних і протилежних степенів

Складність: середнє

5
18. Рівняння (частка степенів, цілі числа)

Складність: середнє

3
19. Дріб (буквений вираз)

Складність: середнє

2
20. Добуток степеня та степеня в степені

Складність: середнє

2
21. Ділення та множення степенів

Складність: середнє

5
22. Добуток двох дробів

Складність: середнє

4
23. Добуток степенів у степені

Складність: середнє

3
24. Частка степеня в степені

Складність: середнє

2
25. Множення та ділення степенів

Складність: середнє

1
26. Обчислення виразу зі степенями

Складність: середнє

1

Тести

Матеріали для вчителів