1. Раціональні вирази

  1. Раціональні дроби

  2. Основна властивість раціональних дробів

  3. Додавання і віднімання алгебраїчних дробів із однаковими знаменниками

  4. Додавання і віднімання алгебраїчних дробів із різними знаменниками

  5. Множення, ділення і піднесення до степеня алгебраїчних дробів

  6. Тотожні перетворення раціональних виразів

  7. Степінь із від'ємним цілим показником

  8. Стандартний вигляд числа

  9. Функція y=k/x, її властивості та графік

 2. Квадратні корені. Дійсні числа

  1. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь

  2. Числові множини

  3. Властивості арифметичного квадратного кореня

  4. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені

  5. Функція квадратного кореня, її властивості та графік

 3. Квадратні рівняння.

  1. Квадратні рівняння. Розв'язування неповних квадратних рівнянь

  2. Формули коренів квадратного рівняння

  3. Теорема Вієта

  4. Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій

  5. Розв'язання рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь