Теорія:

Функція y=x2 та її графік
Розглянемо функцію y=x2 та побудуємо графік її функції.
 
Надамо незалежній змінній \(x\) декілька конкретних значень та обчислимо відповідні значення залежної змінної \(y\) (за формулою y=x2):
 
якщоx=0,тоy=02=0;якщоx=1,тоy=12=1;якщоx=2,тоy=22=4;якщоx=3,тоy=32=9;якщоx=1,тоy=12=1;якщоx=2,тоy=22=4;якщоx=3,тоy=32=9.
 
Ми склали таблицю:
 
\(x\)\(0\)\(1\)\(2\)\(3\)\(-1\)\(-2\)\(-3\)
\(y\)\(0\)\(1\)\(4\)\(9\)\(1\)\(4\)\(9\)
 
Побудуємо знайдені точки 0;0;1;1;2;4;3;9;1;1;2;4;3;9 на координатній площині \(xOy\).

Ці точки розташовані на певній лінії, накреслимо її. Цю лінію називають параболою.
 
parabola.png
 
Зверни увагу!
Вісь \(y\) є віссю симетрії параболи y=x2. Парабола симетрична щодо осі \(y\). Вісь симетрії ніби розрізає параболу на дві частини, які зазвичай називають вітками параболи. 
 
У параболи є особлива точка, в якій сходяться обидві вітки та яка лежить на осі симетрії параболи — точка \((0; 0). \)Ця точка називається вершиною параболи.
 
Зазвичай кажуть, що парабола дотикається до осі абсцис.
Властивості функції y=x2
 
1. \(y=0\), якщо \(x=0\); \(y>0\) якщо \(x>0\) і якщо \(x<0\)
 
2. yнайм=0;yнайбне існує

3. Функція спадає на промені ;0, функція зростає на промені 0;+.