Теорія:

Більшість бактерій харчуються готовими органічними речовинами.
 
За способом живлення бактерії, які живляться готовими органічними речовинами, ділять на дві групи: сапротрофи (від грецького сапрос — «гнилий» і трофе — «живлення», «їжа»), отримують органічні речовини з відмерлих організмів або виділень живих організмів, і паразити (від грецького паразитос — «нахлібник»), що харчуються органічними речовинами живих організмів.
 
Паразитизм у бактерій поширений дуже широко. Існують бактерії, які паразитують у тілі інших видів бактерій. Серед бактерій-паразитів багато хвороботворних, що викликають різні захворювання у рослин, тварин і людини.
 
У бактерій існують різні способи харчування. Серед них є автотрофи та гетеротрофи.
 
Деякі бактерії здатні створювати органічні речовини з неорганічних. Такі організми називають автотрофами.
Автотрофи (від грец. аутос — «сам» і трофе — «їжа») — організми, які здатні самостійно утворювати органічні речовини для свого живлення.
Одні з них, наприклад, ціанобактерії (від греч, цианос — «синій») на відміну від інших бактерій містять у своїх клітинах хлорофіл, і здатні створювати органічні речовини з неорганічних, використовуючи світлову енергію (в їхніх клітинах відбувається процес фотосинтезу).
Ціанобактерії зіграли важливу роль у накопиченні кисню в атмосфері Землі.
Інші, наприклад, залізобактерії, сіробактерії отримують енергію від перетворення одних неорганічних речовин в інші.
Гетеротрофи (від грец. гетерос — «інший» і трофе — «їжа») — організми, що використовують для свого живлення готові органічні речовини.
Гетеротрофні бактерії поділяються на сапрофітів, симбіонтів і паразитів.
  
 Бактерії-сапрофіти (або сапротрофи) (від грец. сапрос — «гнилий», трофе — «їжа») отримують поживні речовини з мертвого органічного матеріалу, який розкладається. Зазвичай вони виділяють в цей матеріал свої травні ферменти, а потім всмоктують і засвоюють розчинені продукти.
 
Бактерії-симбіонти (від грец. симбіонтос — «співіснуючий») живуть спільно з іншими організмами і часто приносять їм відчутну користь.
Наприклад, особливі бактерії, що живуть у потовщенях коренів (у клубеньках) бобових рослин, з атмосферного повітря засвоюють азот, слугують рослині добривом. Деякі бактерії, що живуть усередині кишечника тварин, у тому числі і людини, при споживанні та переробці їх їжі, постачають їм вітаміни групи B і K.
 
Бактерії-паразити (від грец. паразитос — «нахлібник») живуть всередині іншого організму (його називають господарем) або на ньому, ховаються і живляться його тканинами.
Як правило, паразити завдають шкоди своєму господареві. Вони викликають різні захворювання — бактеріози. Такі паразити називаються патогенними (від грец. патос — «страждання»).
 
Зазвичай бактерії не можуть зруйнувати покрови рослини, тому вони проникають у рослини через ранки або природні отвори (продихи, чечевички та ін).
Багато бактерії, заражають насіння, цибулини, бульби, кореневища, передаються від рослини до рослини при вегетативному розмноженні або при проростанні насіння.
Навіть краплі дощу або бризки води при поливах можуть поширювати бактерії-збудники хвороб рослин.
 
Нерідко в поширенні хвороботворних бактерій беруть участь інші організми-переносники (комахи, кліщі, молюски, птахи та ін).
Багато бактерії-паразити, потрапивши до організма людини, викликають захворювання, наприклад, дизентерію, туберкульоз, ангіну, холеру, чуму і ін.