Теорія:

Біологія — це наука, яка займається вивченням усіх проявів життя.
Термін «біологія» походить із грецької мови. Грецьке βίος (bios) означає «життя»; λόγος (logos) — «наука». Отже, це наука про всі живі організми, яка вивчає те, як вони ростуть, живляться, рухаються, розмножуються і розвиваються.
 
Вчені-біологи досліджують особливості зовнішньої та внутрішньої будови різних живих організмів, а також встановлюють загальні закономірності, притаманні всьому живому.
 
Виділяють декілька розділів біології.
 
Зоологія — це розділ біології, який займається вивченням тварин.
 
bb.png

Ботаніка вивчає особливості рослин.
 
Untitledii.png
 
Мікологія вивчає гриби.
 
12.JPG
Мікробіологія досліджує будову і життєдіяльність мікроорганізмів.
 
20080817_pid49224_aid43240_microbes_w40088.png

Екологія займається дослідженням взаємозв'язків між живими організмами і навколишнім середовищем.
 
earthhandsk.png
Еволюційне вчення пояснює, як з'явилося і змінювалося життя на нашій планеті.
 
evo2_2210436b.png

Генетика вивчає закономірності передачі ознак у спадок і їх зміни.
 
463506522_2bc3eccf91.png
 
Існують і інші розділи біології.
 
Біологія тісно пов'язана з фізикою, хімією, медициною, сільським господарством, лісним господарством, та іншими галузями науки, при об'єднанні яких отримують такі галузі науки, як біофізика, біохімія, біогеографія, біоінженерія і, навіть, біоматематика.