Теорія:

Біологія — це наука про життя, про живі організми. Вона вивчає різні форми життя, їх будову і різноманітність, а також закони природи.
Назва біологія походить із грецької мови. Грецьке βίος, bios означає «життя»; λόγος, logos — «наука». Це наука про всі живі організми, що вивчає те, як вони ростуть, живляться, рухаються, а також розмножуються і розвиваються.
 
Виділяють кілька розділів біології.
bb.png
Untitledii.png
Зоологія — наука про тварин.
Ботаніка — наука про рослини.
20080817_pid49224_aid43240_microbes_w40088.png
earthhandsk.png
Мікробіологія — наука про мікроорганізми.
Екологія — наука про взаємодію організмів та середовища.
evo2_2210436b.png
463506522_2bc3eccf91.png
Еволюція — наука про зміни живих істот протягом тривалого періоду часу.
Генетика — наука про спадковість і мінливість.
 
Існують і інші розділи біології.
 
Біологія тісно пов'язана з фізикою, хімією, медициною, сільським господарством, лісівництвом та іншими галузями науки, при об'єднанні яких отримують такі галузі науки, як біофізика, біохімія, біогеографія, біоінженерія і, навіть, біоматематика.