Теорія:

Царство Тварин ділиться на два підцарства: Одноклітинні та Багатоклітинні.
 
Одноклітинні тварини складаються з однієї клітини. Тому інша їхня назва — Найпростіші.
 
Оскільки клітина є дуже малою, найпростіших важко побачити неозброєним оком, проте їх дуже багато. Налічується близько \(70\) тис. видів одноклітинних тварин (чи найпростіших). До них належать амеба, інфузорія — туфелька, радіолярія та ін.
 
Єдина клітина найпростішого живе як цілісний організм.
У ній здійснюються всі життєво важливі функції тварини: рух, живлення, дихання, виділення, обмін речовин, подразливість, розмноження.
 
Розглянемо будову та функції такої клітини на прикладі амеби звичайної.
 
Для амеби характерні всі ознаки тваринної клітини: клітинна мембрана, усередині якої міститься цитоплазма з ядром, органелами та включеннями.
Зверни увагу!
Наявність у клітині ядра свідчить про те, що амеба належить до еукаріотів.

Клітина амеби немає постійної форми.
Напіврідка цитоплазма всередині клітини може перетікати та призводити до випинання клітинної мембрани назовні. Таким чином утворюються несправжні ніжки, за допомогою яких амеба пересувається.
У деяких інших найпростіших є війки та джгутики для швидшого пересування.
 
За допомогою несправжніх ніжок амеба може захоплювати найдрібніші частинки їжі (інших одноклітинних). Оточуючи їжу, несправжні ніжки зближуються і щільно охоплюють її. Так усередині клітини утворюється травна вакуоль, у якій відбувається перетравлення захопленої їжі.
Зверни увагу!
Як і більшість тварин, амеба харчується готовими органічними речовинами, тому належить до гетеротрофів.
вакуолі_види.png
Зверни увагу!
Несправжні ніжки забезпечують пересування та захоплення їжі.
У клітині амеби є скоротливі вакуолі. Вони допомагають
організму найпростіших виводити надлишок води, непотрібні та шкідливі речовини.
Вакуоль — це порожнина у цитоплазмі клітини, що має мембрану та рідину з розчиненими речовинами.
Зверни увагу!
Для амеби властива подразливість — здатність реагувати на зміни навколишнього середовища. Реакції у вигляді руху у напрямку джерела подразнення або в протилежний бік називають таксисами. Рух до подразника — позитивний таксис, від подразника — негативний таксис.
Для амеби є характерним нестатеве розмноження.
При цьому клітина ділиться на дві подібні клітини. Спочатку у клітині ділиться ядро, потім — цитоплазма з рештою вмісту.
   
поділ амеби.png
 
В інших найпростіших буває поділ клітини на дві або більше клітин (множинний поділ). Поділ може бути поперечним (наприклад, у інфузорії-туфельки) або поздовжнім (наприклад, у евгени зеленої).
Деякі найпростіші мають статеве розмноження.
 
Амеба пристосована до життя у рідкому середовищі. При несприятливих умовах (висиханні, різкій зміні температур) на поверхні найпростіших утворюється
щільна оболонка і вони перетворюються на особливу форму — цисту. Коли настають сприятливі умови, амеба залишає захисну оболонку цисти та продовжує свою життєдіяльність.
 
циста.jpg
Утворення цисти — спосіб виживання у несприятливих умовах.