Теорія:

Вода як умова життя рослин
Рослина на 70-95% складається з води.
Всі процеси життєдіяльності рослин протікають з використанням води:
  • Вода у вигляді розчинів, наповнює клітини і тканини рослини, забезпечує її пружність, збереження певної форми.
  • З водою в рослину надходять мінеральні солі з ґрунту.
  • Вода забезпечує безперервний тік поживних речовин провідною системою рослини.
  • Вода бере участь у фотосинтезі.
Водний обмін
Через продихи листків випаровується значна кількість води. Ця втрата вологи регулярно поповнюється, тому що рослини постійно поглинають воду з ґрунту за допомогою кореневих волосків кореня.
Поглинання води з ґрунту і втрата її при випаровуванні створюють постійний водний обмін у рослин.
Водний обмін здійснюється з током води через всі органи рослини і складається з трьох етапів:
  1. поглинання води корінням,
  2. пересування її по судинах деревини,
  3. випаровування води листками.
Зазвичай при нормальному водному обміні скільки води надходить в рослину, стільки її і випаровується. Якщо витрата води випаровуванням перевищує її надходження (наприклад, спекотного дня), у рослини в'яне листя, особливо найнижні. За нічний час, коли коріння продовжує всмоктувати воду, а випаровування знижується, вміст води у клітинах знову відновлюється і органи рослини знову набувають пружний стан.
Головним способом надходження води до живих клітин є її осмотичним поглинанням.
Осмос — це здатність води надходити з навколишнього середовища до клітинних розчинів. При цьому надходження води призводить до збільшення об'єму рідини у клітині.
Сила осмотичного поглинання, з якої вода надходить до клітини, називається смоктальною силою