Теорія:

Обмін речовин — це сукупність різних хімічних перетворень, які протікають в організмі та забезпечують ріст і розвиток організму, його відтворення і постійний контакт із навколишнім середовищем.
Зверни увагу!
Обмін речовин — одна з важливих ознак життя: з припиненням обміну речовин припиняється життя рослини.
В організмі рослини фотосинтез і дихання йдуть шляхом послідовних численних хімічних реакцій, в яких одні речовини перетворюються в інші.
 
Так, у процесі фотосинтезу з вуглекислого газу і води, отриманих рослиною з навколишнього середовища, утворюються цукор, який потім перетворюється у крохмаль, клітковину або білки, жири та вітаміни — речовини, необхідні рослині для живлення і запасания енергії.
У процесі дихання, навпаки, відбувається розщеплення створених у процесі фотосинтезу органічних речовин на неорганічні сполуки — вуглекислий газ і воду. При цьому рослина отримує вивільнену енергію.
 
pic119.png
 
Ці перетворення речовин в організмі називають обміном речовин.
Зверни увагу!
Дихання — процес, що забезпечує рослинний організм енергією, яка вивільняється при розпаді органічних речовин, створених у процесі фотосинтезу. Обидва процеси — необхідна умова обміну речовин, а отже, і життя організму.