Теорія:

Зверни увагу!
Рослини — унікальні організми! Вони здатні утворювати за участі світла з вуглекислого газу та води органічну речовину — глюкозу. Цей дивовижний процес називається фотосинтез. Здатність до фотосинтезу — найважливіша властивість зелених рослин!
Типи живлення рослин
Ви вже знаєте, що для нормального росту і розвитку рослинам потрібна вода, мінеральні і органічні речовини.
 Воду і мінеральні речовини рослина одержує із ґрунту.
Органічні речовини зелені рослини створюють самі із неорганічних шляхом фотосинтезу.
Зелена рослина, з використанням енергії сонячних променів, сама створює органічні речовини (в першу чергу цукор) із неорганічних (вуглекислого газу і води), та виділяє при цьому кисень.
Основним постачальником вуглекислого газу для фотосинтезу є повітря, тому цей спосіб отримання рослиною органічних речовин називають повітряним живленням.
Фотосинтез завжди підтримується кореневим харчуванням — поглинанням із ґрунту води і мінеральних солей. Без води фотосинтез не відбувається.
Зверни увагу!
У рослин можна виділити два типи харчування: мінеральне живлення, що забезпечує рослину водою та мінеральними речовинами, і  фотосинтез, у процесі якого утворюються необхідні органічні речовини.
 
питание.png